۱۳۸۹ خرداد ۲۸, جمعه

سلامی دوباره


به نام خداوند جان و خرد
عزیزان سلام. تأخیر بیش از شش ماهه در بروز رسانی این وبلاگ را بر من ببخشایید. بازداشت غیرقانونی و دورافتادن از جمع صمیمی شما ، تنها دلیل این قضیه بوده است و می پذیرید که گریزی از آن نداشتم. نه توان ترک وظیفه ی امر به معروف و نهی از منکر را داشتم و نه امکان بازداشتن حاکمیت از ستم. نتیجه ی طبیعی این ناتوانی ها، پذیرش محرومیت از ارتباط با شما به مدت شش ماه بود که ممکن است برای مدتی بسیار بیش از این نیز تکرار شود. ولی تا زنده ایم و آزاد(اگرچه با قرار وثیقه) باید به انجام وظیفه ی انسانی، اخلاقی و شرعی پرداخت و از محرومیت ها نهراسید. اگر عمری و سلامتی باقی بود و اختیاری در دست، ارتباط علمی خود را در این وبلاگ با امید به خدای رحمان، ادامه خواهیم داد. پس به امید خدا تجدید خاطره می کنیم.
از همه ی عزیزانی که در نبود من، این وبلاگ را تنها نگذاشتند و هر از چندی به آن سری زدند و حالش را پرسیدند و با دعای خیری به یاری اسیران ظلم و ستم شتافتند، صمیمانه سپاسگزاری می کنم و از خدای بزرگ، پاداشی درخور را برای دنیا و آخرت آنان طلب می کنم.
شاد ، سالم، بهروز و پیروز باشید.
احمد قابل .............. ٢٨ خرداد ١٣٨٩ .................... فریمان